• Imprimeix

Telèfon 012 immigració

Telèfon d'atenció ciutadana específic per a temes d'immigració que s'adreça tant a la ciutadania en general com a professionals. Dóna resposta a tota mena de dubtes jurídics, així com a les qüestions sobre empadronament, funcionament dels sistemes sanitari i educatiu, associacionisme, cursos de llengua i altres temes sobre la integració a Catalunya. El servei no gestiona expedients d'estrangeria, de competència estatal, tot i que sí que n'ofereix la informació necessària i en recomana les derivacions oportunes. El servei 012 Immigració s'estructura en dos nivells d'atenció: un primer nivell, més generalista, que atén de 8h a 22h, de dilluns a divendres no festius; i un segon nivell, més especialitzat, que atén de dilluns a divendres, de 9h a 17h.

Pel que fa a les llengües d'atenció telefònica, a més del català i el castellà, també es poden atendre les demandes d'informació en anglès, francès i xinès. 

Número de telèfon que cal marcar

Des de Catalunya: 012
Fora de Catalunya: (00 34) 932 142 124

Per altra banda, incorpora un servei especialitzat per atendre situacions de discriminació per raó de raça, origen, llengua, creença, ètnia o altres, així com aquells casos que poden constituir un delicte d'odi.

Aquest servei presta assessorament legal a totes les persones interessades o afectades i en qualsevol dels àmbits on s'hagi pogut patir la discriminació o el delicte. A partir d'una primera atenció, que serà sempre confidencial, es faciliten vies d'acció i/o mediació que possibilitin la restitució dels drets afectats i que pretenguin la gestió del conflicte.

CONTACTE:  

Telèfon d'Atenció Ciutadana de la Generalitat 012

Adreces electròniques:

012immigracio@gencat.cat
012-igualtat@gencat.cat

Més informació

Informació addicional 

Existeixen tríptics informatius, en format electrònic, del servei telefònic 012 Immigració en diverses llengües per donar a conèixer aquest servei a persones d'origen estranger, entitats de l'àmbit migratori, agents socioeconòmics, ens locals, biblioteques i serveis públics de la Generalitat.

Data d'actualització:  28.11.2018