• Imprimeix

Suport a ens locals

Els ens locals són uns agents fonamentals per al desenvolupament i l'aplicació de les polítiques de migració. Molts dels ens locals han estat pioners en la implementació d'aquestes polítiques, més enllà fins i tot del seu marc competencial. Per enfortir aquesta tasca i afavorir que el seu impacte arribi a tot el territori de Catalunya, la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania ofereix diversos serveis i recursos de suport per als ens locals.

La Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania disposa d'un equip de coordinació territorial que assessora els ens locals en les polítiques de l'àmbit de la immigració i el món local. Es fan reunions de coordinació i es debat la implementació de les diverses línies d'actuació.

Es pot contactar amb les persones referents a les diverses demarcacions del país a través de cadascun dels Serveis Territorials del Departament.

El Departament promou la coordinació, la col·laboració i la cooperació amb els ens locals per mitjà dels contractes programa.

Telèfon d'atenció ciutadana específic per a temes d'immigració que s'adreça tant a la ciutadania en general com a professionals. Dóna resposta a tota mena de dubtes jurídics, així com a les qüestions sobre empadronament, funcionament dels sistemes sanitari i educatiu, associacionisme, cursos de llengua i altres temes sobre la integració a Catalunya. El servei no gestiona expedients d'estrangeria, de competència estatal, tot i que sí que n'ofereix la informació necessària i en recomana les derivacions oportunes. El servei 012 Immigració s'estructura en dos nivells d'atenció: un primer nivell, més generalista, que atén de 8h a 22h, de dilluns a divendres no festius; i un segon nivell, més especialitzat, que atén de dilluns a divendres, de 9h a 17h.

Informació relacionada

El Departament, la Fundació “la Caixa” i la Federació d’Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes (FACEPA) promouen “Lletres per a tothom”: un programa d’abast nacional que té per màxim objectiu promoure l’alfabetització en català de persones adultes d’origen estranger.

Els cursos es duen a terme a municipis d’arreu de Catalunya, especialment en aquells indrets amb menys oferta de formació d’adults i en poblacions que no són capitals de comarca, però tenen un públic potencial. Les classes s’adrecen a homes i dones majors de 16 anys, que no han estat alfabetitzats en cap llengua. Les classes amb professorat sumen 50 hores que es complementen amb més hores gràcies a persones voluntàries que es seleccionen a través dels ens locals, les entitats implicades i els voluntaris de “la Caixa” en situació de jubilació o prejubilació.

Informació relacionada

Els treballadors socials d'ens locals i entitats que tramitin sol·licituds per al Programa de retorn voluntari de persones immigrades troben aquí instruccions tècniques per complimentar l'imprès de sol·licitud, criteris per elaborar l'informe social requerit, indicacions específiques sobre el procediment de sol·licitud per als menors acompanyats i per al seguiment de l'expedient.

Informació relacionada

El Protocol d'actuacions per prevenir la mutilació genital femenina i les taules locals de prevenció que promou el Departament s'adrecen a professionals de l'àmbit de la salut, dels serveis socials, dels centres docents, dels cossos de seguretat i de les entitats per avançar en l'eradicació d'aquesta pràctica a partir de la prevenció, la detecció i la intervenció en situacions de risc.

Per conèixer el treball que es fa en l'àmbit local, a través de les taules sectorials, cal contactar amb l'ajuntament o el consell comarcal corresponent.

Informació relacionada

S'ofereix als ens locals que els sol·licitin diversos materials de divulgació, acollida i sensibilització que poden ajudar a completar les actuacions d'acollida i integració que promouen en l'àmbit municipal o comarcal. Per demanar exemplars d'aquests materials cal contactar amb: publicacions.migracio.tsf@gencat.cat

A banda dels recursos específics de suport als ens locals en matèria d'immigració, el web del Departament inclou una secció que aplega recursos d'interès general per als ens locals.

Informació relacionada

Data d'actualització:  23.03.2016