• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Infància i adolescència

La Generalitat de Catalunya té la responsabilitat de defensar els drets de les persones menors d'edat (totes aquelles que no han fet divuit anys) i de mirar per l'interès i el benestar de tota la infància i l'adolescència, amb una atenció especial a la població vulnerable.

Des del Departament s'articulen diversos serveis per garantir la protecció de les persones menors i la prevenció de les situacions de risc, per augmentar la participació d'infants i adolescents com a ciutadans i també per impulsar actuacions que promocionin el seu benestar i la seva qualitat de vida.