• Imprimeix

Atenció precoç

Conjunt d'intervencions dirigides als infants de zero a sis anys, a les famílies i al seu entorn, en els àmbits de la prevenció, la detecció, el diagnòstic i la intervenció terapèutica, de caràcter interdisciplinar, pel que fa als trastorns del desenvolupament. Les intervencions es realitzen des del moment de la concepció fins que l'infant compleix els sis anys, per tant, inclou les etapes prenatal, perinatal i postnatal de la primera infància.

El Departament lidera els serveis d'atenció precoç a Catalunya des de l'any 1985 i, a partir de l'any 1995, té plena competència en aquest àmbit. El model assistencial aplicat a aquest servei nclou actuacions de suport i acompanyament a les famílies en la cura que cal tenir per al desenvolupament integral dels infants.