• Imprimeix

Equips de valoració de maltractaments infantils (EVAMI)

Els EVAMI són equips de valoració de maltractaments infantils detectats a l'àmbit sanitari. Tenen caràcter permanent i estan integrats per un/a professional de la psicologia i un/a del treball social.

Aquests equips tenen la funció d'assessorar, valorar i informar dels casos de maltractament o sospita de maltractaments notificats a l'organisme competent des d'hospitals, centres d'atenció primària o d'altres serveis sanitaris.

En funció de la valoració d'aquests equips es pot determinar la retenció hospitalària de l'infant o adolescent o l'ingrés en un centre d'acolliment mentre es diagnostica la situació i les mesures pertinents.

Des de la seva creació, el paper dels EVAMI ha estat molt important sobretot en les intervencions d'urgència dels caps de setmana, els dies festius i fora dels horaris laborals ordinaris, i en col·laboració amb la xarxa de centres sanitaris on es detecten la major part dels casos de maltractaments greus.

Data d'actualització:  08.09.2014