Infància Respon és un programa d’actuacions desenvolupat per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) planificat en dues fases: en la primera, s'ha creat la Unitat de Detecció i Prevenció del Maltractament Infantil (UDEPMI), s'ha ampliat i modificat el Telèfon de la Infància (en serveis des de mitjans d'octubre de 2007) i s'ha posat en marxa el Registre Unificat de Maltractaments Infantils-Hospitals (RUMI-Hospitals), que permet la comunicació i el seguiment dels casos de presumptes maltractaments infantils detectats a tots els hospitals del sistema sanitari català.

La segona fase preveu la creació d'un portal que donarà accés a la totalitat del RUMI i el Mòdul de Suport a la Gestió del Risc per tal de fer prevenció i detecció dels maltractaments d’infants i adolescents  i fomentar la participació d’infants, adolescents, professionals i ciutadania en general en la construcció del sistema de polítiques d’infància i adolescència de Catalunya.

Telèfon Infància Respon 116 111

A més del telèfon gratuït 116 111, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència també posa a la vostra disposició una bústia de correu electrònic per comunicar maltractaments d'infants i adolescents: infanciarespon.bsf@gencat.cat