• Imprimeix

Unitat de detecció i prevenció del maltractament infantil (UDEPMI)

La Unitat de detecció i prevenció del maltractament infantil (UDEPMI), de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, té la seu a Barcelona i presta serveis a tot el territori, les 24 hores del dia i tots els dies de l'any. Aquests serveis els desenvolupa en els àmbits de la circumscripció de cada Servei territorial d'atenció a la infància i l'adolescència, respecte dels quals actua per autorització de l'òrgan competent, el director general d'atenció a la infància i l'adolescència.

L'objectiu prioritari de la UDEPMI, a través de la seva vinculació al telèfon Infància Respon 116 111, és donar resposta immediata a comunicacions, denúncies socials i sol·licituds d'informació en relació amb casos de maltractaments infantils.

Per donar compliment a aquest objectiu, des de la UDEPMI es realitzen les següents funcions:

  • Atenció immediata per a la protecció dels infants i adolescents, especialment en els supòsits de maltractaments detectats en l'àmbit sanitari.

  • Activació i/o derivació dels casos als equips especialitzats corresponents (Equips de valoració dels maltractaments infantils -EVAMI- i Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència -EAIA-), així com la coordinació de les actuacions de les diverses unitats territorials de la DGAIA.

  • Resposta immediata a comunicacions, denúncies i sol·licituds d'informació en relació amb possibles maltractaments infantils.

  • Coordinació directa davant del cas, amb les unitats d'altres departaments implicades en la detecció i la intervenció en matèria de maltractaments infantils (xarxa de centres sanitaris, Mossos d'Esquadra, centres educatius i serveis socials de primària), així com de l'àmbit judicial i de la Fiscalia.

Igualment, la UDEPMI, a través del seu telèfon i fora de l'horari laboral dels Equips funcionals d'infància, gestiona qualsevol incidència d'infants i adolescents sota la tutela de la DGAIA. Aquesta unitat també canalitza totes les actuacions necessàries per donar resposta a situacions d'urgència social en què es puguin trobar els infants i adolescents al territori de Catalunya.
Data d'actualització:  26.05.2014