• Imprimeix

Agència Catalana de la Joventut

 

L’Agència Catalana de la Joventut (ACJ) és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, adscrita al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies mitjançant la Direcció General de Joventut. La seva creació va ser aprovada pel Parlament de Catalunya per mitjà de la llei 6/2006, de 26 de maig, i els seus estatuts es van aprovar pel decret 129/2007, de 5 de juny. 

Té per objecte executar i desenvolupar les polítiques i els serveis que la Direcció General de Joventut (DGJ) desplegui en l’àmbit de joventut, a més d’assessorar els ens locals en polítiques de joventut, i d’elaborar anàlisis sobre la realitat juvenil.


D’altra banda, l’ACJ gestiona i explota, per encàrrec de la DGJ la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya, formada per un total de 51 albergs que acullen més d’un milió de pernoctacions cada any; el Carnet Jove, que compta amb més de 500.000 titulars d'entre 12 i 30 anys; i impulsa i coordina la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil, formada per uns 300 Punts d'Informació Juvenil i 38 Oficines Joves que atenen anualment unes 600.000 consultes de joves de Catalunya.