• Imprimeix

Habitatge

L’objectiu de la Direcció General de Joventut en matèria d’habitatge és facilitar l’emancipació residencial de les persones joves. Per aconseguir-ho, es treballa en diferents models que faciliten l’accés de les persones joves a un habitatge digne i assequible, facilitant recursos als i les professionals de les polítiques de joventut i al mateix col·lectiu juvenil.

Actualment, les prioritats de treball són l’impuls dels models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge, l’atenció a les persones joves a través de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil i la coordinació amb la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social.

Programa d’impuls dels models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge

L’accés de les persones joves a l’habitatge és un dels principals problemes per a l’emancipació d’aquest col·lectiu. Les opcions majoritàries per accedir a un habitatge continuen sent el lloguer (73%) i la compra (14%). Totes dues opcions poden ser problemàtiques per a les persones joves, a causa de les dificultats per accedir al finançament i pels alts preus dels lloguers, així com per la poca estabilitat que aquesta via permet.

Tanmateix, hi ha altres models d’accés i de tinença que volen trencar el binomi tradicional i que per les seves característiques poden ajustar-se a les necessitats de les persones joves. Són models més assequibles econòmicament, que ofereixen més estabilitat i que en alguns casos permeten l’apoderament dels i de les joves en l’accés a l’habitatge.

Per això, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) i la Direcció General de Joventut, a través de l’Agència Catalana de la Joventut, posen en marxa una estratègia conjunta per impulsar aquests models als municipis de Catalunya amb la finalitat que es puguin implementar projectes als diferents municipis de Catalunya, a través de diferents accions:

  • Tallers divulgatius dirigits a joves i a entitats juvenils, organitzats pel CNJC arreu del territori de Catalunya.
  • Formació per a professionals de joventut dels ens locals, per adquirir un coneixement aprofundit sobre els diferents models i sobre la seva aplicació des de l’Administració local. La formació es farà els dies 10 i 17 d’abril a la Direcció General de Joventut. Consulteu-ne el programa aquí.
  • Trobada entre joves i professionals per posar en comú aprenentatges, demandes i desitjos.
  • Jornada divulgativa per a responsables polítics de joventut.
  • Acompanyament tècnic per desenvolupar projectes dels ens locals. Els professionals del ens locals que sol·licitin el suport tècnic han d’haver fet la formació prèviament i complir una sèrie de requisits tècnics.

 

Data d'actualització:  29.05.2018