• Imprimeix

Inclusió social

Les polítiques de joventut han de generar oportunitats socials pel desenvolupament personal i col·lectiu de la gent jove tenint en compte la diversitat i les necessitats diferencials del col·lectiu juvenil, incidint en els factors estructurals que generen desigualtat (sexe, edat, origen cultural i ètnic, classe social i territori), i facilitant accions que disminueixin les barreres i els obstacles amb els que es troba el jovent i que fan augmentar les dificultats per a desenvolupar plenament el seu projecte de vida.                                                                                                           

  • Fomentar una societat cohesionada, amb igualtat de condicions entre les persones joves i que afavoreixi la mobilitat social.
  • Reconèixer, valorar i respectar la diversitat existent entre la joventut del nostre país.
  • Treballar per a l’eliminació de les desigualtats existents entre les persones joves per raó d'edat, sexe / gènere, origen/procedència, classe social, orientació sexual, religió o creences, diversitat funcional o d’altres.
  • Facilitar l’eliminació de les barreres i els obstacles per potenciar el procés d'autonomia i la inclusió social deles persones joves amb major vulnerabilitat

 

Data d'actualització:  01.04.2014