• Imprimeix

Interculturalitat

La joventut catalana està immersa en un món obert i globalitzant, la societat catalana ha d’aprofitar el fet de ser una societat diversa i oberta. L’Equip d’Interculturalitat promou eines i mecanismes que permeten valorar la riquesa social, política i econòmica de la diversitat mitjançant projectes i programes que facilitin la incorporació de la dimensió intercultural en les polítiques de Joventut.

 

  • Reconèixer, valorar i respectar la diversitat existent entre la joventut del nostre país.
  • Millorar l’acollida, l’atenció, la informació i l’orientació dels nous ciutadans i ciutadanes joves per facilitar la seva autonomia i el seu accés als recursos públics i privats.
  • Afavorir relacions de convivència, cooperació intercultural i espais de proximitat/trobada entre la gent jove per potenciar les relacions interculturals, el coneixement mutu, el respecte a la diversitat i l'exercici de plena ciutadania.
  • Potenciar la recerca i l’adquisició de competències de les persones joves i dels / de les professionals de joventut per detectar, atendre i assolir la igualtat d'oportunitats, l'eliminació de desigualtats i la inclusió social. 
  • Coneixement de la realitat juvenil.
  • Acollida.
  • Formació, capacitació i assessorament en interculturalitat i gestió de la diversitat per a professionals.
  • Projectes i programes interculturals al territori.
  • Calidoscopi. Interculturalitat i Educació en lleure.
  • Inclusió de la joventut gitana.
Data d'actualització:  10.03.2016