• Imprimeix

Salut i prevenció

El Pla Nacional de Joventut 2010-2020 considera que les polítiques de salut destinades als joves s’emmarquen dins de les polítiques d’emancipació que recull com a objectius estratègics:

  • Augmentar l’adquisició de coneixements sobre hàbits i conductes de risc que contribueixin a la promoció de la salut de les persones joves
  • Disminuir les conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits que afecten a les persones joves: salut física i mental, afectiva i sexual, laboral, social, alimentària, etc.

 Dins del programa de salut jove treballem bàsicament en 5 grans temes

  • Sexualitat-afectivitat
  • Drogodependències
  • Trastorns de la conducta alimentària
  • Socioaddiccions
  • Bullying a través de les xarxes socials
Data d'actualització:  01.04.2014