• Imprimeix

Treball

Els programes d’ocupació i emprenedoria de la Direcció General de Joventut tenen com a objectiu millorar l’ocupabilitat de les persones joves i facilitar la seva inserció laboral. 

Les principals línies de treball són:

- Suport a les administracions locals en l'elaboració i la implementació de polítiques d’ocupació per a joves.
- Desenvolupament de programes de foment i suport a l'emprenedoria.
- Coordinació amb altres departaments, administracions públiques i agents privats en el foment de l'ocupació i l'emprenedoria jove.

A través de les Oficines Joves es disposa d'un servei especialitzat d’orientació i inserció laboral adreçat a les persones joves.

L'Oficina Jove de Treball és un servei de la Direcció General de Joventut, pensat especialment per facilitar l’accés dels joves al món del treball, aconseguir la seva inserció laboral i vetllar per les seves condicions. El servei està destinat a joves menors de 35 anys.

Per aconseguir aquests tres objectius disposem de tot un seguit d’assessories especialitzades i de borsa de treball amb ofertes de gestió pròpies.