• Imprimeix

Els nostres documents fan història

Foto Arxiu Nacional de Catalunya

L’associacionisme juvenil català és un moviment ric, dens i variat, amb entitats d’una llarga tradició històrica.

La seva documentació constitueix un patrimoni cultural molt valuós que cal preservar i difondre.

Els usuaris en poden consultar els fons al web de l'Arxiu Nacional de Catalunya (ANC).

 

Programa de protecció i salvaguarda

del patrimoni documental de les entitats juvenils

anc.cultura@gencat.cat

Es poden fer reserves de documentació en aquest correu electrònic

La col·lecció, que es conserva a l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), aplega 2.030 cartells de procedència diversa, reunits durant els anys 80 i 90 pel Centre de Documentació Juvenil.

L’integren els cartells produïts per la Generalitat de Catalunya i per les entitats juvenils catalanes, així com també alguns d’àmbit internacional.

A més de testimoniar l’activitat dels agents que han intervingut en les polítiques de joventut i els temes recurrents, la col·lecció permet analitzar el llenguatge gràfic utilitzat i resseguir l’evolució dels estils, fórmules, missatges i campanyes al llarg d’aquest període.

Dins de la col·lecció Publicacions de l’Arxiu Nacional de Catalunya s'han editat els ítems següents:

  • El fons Federació Nacional d’estudiants de Catalunya (FNEC) 1937-1972. Document intern. Arxiu Nacional de Catalunya, 2002
  • El fons de Joves cristians de barris obrers i ambients populars (JOBAC) 1974-1997. Document intern. Arxiu Nacional de Catalunya, 2003
  • Els fons de l'Escoltisme Català. 1 Germanor de Minyons de Muntanya; Boy Scouts de Catalunya; Germanor de Noies Guies; Noies i Nois Escoltes (NINE); Minyons Escoltes de Catalunya. Núm. 7. Departament de Cultura. Barcelona, 2005.
  • El fons SIPAJ (servei d’informació i Promoció d’activitats Juvenils) 1975-1997. Document intern. Arxiu Nacional de Catalunya, 2005
  • El fons del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) 1979-1999.  Núm. 9. Departament de Cultura. Barcelona, 2007.
Data d'actualització:  04.09.2016