• Imprimeix

Girona

Responsable: Sra. Agnès Fàbregas i Badosa
Càrrec: Coordinadora
Adreça
Plaça de Pompeu Fabra, 1
Població
17002 Girona
Telèfon
872 97 50 00
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Observacions

L'atenció al públic la realitza l'Oficina d'Atenció Ciutadana situada a la planta baixa de l'edifici.


  • La representació de la Direcció General de Joventut.
  • Vetllar pel compliment de les disposicions relatives a les competències de la Direcció General de Joventut.
  • La coordinació de l'acció impulsada per mitjà dels consells comarcals i els ajuntaments del seu àmbit territorial.
  • Qualsevol altra que li atribueixi la normativa sectorial o li encomani la persona titular de la Direcció General de Joventut.