• Imprimeix

Tarragona

Adreça
Carrer de Sant Francesc, 3, 1a. planta
Població
43003 Tarragona
Telèfon
977 92 01 77
Fax
977 92 01 80
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Horari d'atenció
De dilluns a divendres de 8 a 15 hores.

  • La representació de la Direcció General de Joventut.
  • Vetllar pel compliment de les disposicions relatives a les competències de la Direcció General de Joventut.
  • La coordinació de l'acció impulsada per mitjà dels consells comarcals i els ajuntaments del seu àmbit territorial.
  • Qualsevol altra que li atribueixi la normativa sectorial o li encomani la persona titular de la Direcció General de Joventut.