• Imprimeix

Tarragona

Responsable: Sra. Maria Carme Blay Boquera
Càrrec: coordinadora Territorial de Joventut a Tarragona
Adreça
Carrer de Sant Francesc, 3, 1a. planta
Població
43003 Tarragona
Telèfon
977 92 01 77
Fax
977 92 01 80
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Horari d'atenció

de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.


  • La representació de la Direcció General de Joventut.
  • Vetllar pel compliment de les disposicions relatives a les competències de la Direcció General de Joventut.
  • La coordinació de l'acció impulsada per mitjà dels consells comarcals i els ajuntaments del seu àmbit territorial.
  • Qualsevol altra que li atribueixi la normativa sectorial o li encomani la persona titular de la Direcció General de Joventut.