• Imprimeix

Terres de l'Ebre

Responsable: Sr. Joan Lluís Barberà Carceller
Càrrec: coordinador Territorial de Joventut a les Terres de l'Ebre
Adreça
Plaça de Gerard Vergés, 1 (c. de Montcada cantonada c. de Benasquer)
Població
43500 Tortosa
Telèfon
977 44 12 34
Fax
977 51 05 30
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Horari d'atenció

de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

  • La representació de la Direcció General de Joventut.
  • Vetllar pel compliment de les disposicions relatives a les competències de la Direcció General de Joventut.
  • La coordinació de l'acció impulsada per mitjà dels consells comarcals i els ajuntaments del seu àmbit territorial.
  • Qualsevol altra que li atribueixi la normativa sectorial o li encomani la persona titular de la Direcció General de Joventut.