• Imprimeix

Enquesta a la joventut de Catalunya

L’Enquesta a la joventut de Catalunya (EJC) és una estadística oficial de la Generalitat de Catalunya centrada en les condicions de vida de les persones joves i els processos de transició a la vida adulta. L’EJC és un projecte de l’Observatori Català de la Joventut que té per objectiu proporcionar informació rellevant, fiable i actualitzada que contribueixi a l’orientació de les polítiques de joventut. Per aconseguir-ho, compta amb el suport de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) en el disseny, el seguiment i la revisió de l’operació estadística i d’equips d’investigació universitaris per a l'anàlisi de les diferents temàtiques tractades al qüestionari.

Data d'actualització:  09.07.2018