• Imprimeix

Enquesta a la joventut de Catalunya 2017

Principals resultats de l'Enquesta a la joventut de Catalunya 2017

Se sap que la darrera crisi econòmica va començar el 2008, però no quan va finalitzar ni si realment ha finalitzat. Tot i el creixement de l’economia, amplis sectors de la població continuen en situació precària. Si es mesura la crisi a partir del PIB, el 2014 seria el primer any de creixement a Catalunya; però si es busquen indicadors que mostrin com la recuperació ha arribat a les persones, la taxa d’ocupació juvenil actual, per exemple, es manté gairebé vint punts per sota de la de 2007.

La joventut va ser un dels col·lectius més afectats per l’empitjorament de l’economia i l’afebliment de la despesa social, un dels primers a rebre aquests impactes i un dels darrers a refer-se’n, com en crisis anteriors. Hi ha generacions que han passat tota la seva joventut en un context de crisi o de feble recuperació, fet que pot tenir conseqüències a llarg termini. D’altra banda, la joventut no és homogènia i en funció de les seves característiques (com el sexe, la nacionalitat o la classe social d’origen) les persones tenen més o menys recursos per construir les seves vides. Finalment, àmbits com la salut, l’oci i la participació també s’han vist afectats per l’evolució de l’economia i, a més, han continuat amb les seves dinàmiques pròpies.

L’informe general de l’Enquesta a la joventut de Catalunya (EJC) 2017 permet abordar aquestes qüestions: si en l’edició de 2007 i la de 2012 els resultats estaven molt marcats pel context de creixement i recessió, respectivament, la darrera edició se centra en la situació d’incertesa estructural característica de l’actualitat.

L’EJC és una estadística oficial de la Generalitat de Catalunya de realització quinquennal. Els resultats de la darrera edició es publiquen en dos volums dins la col·lecció "Estudis" de la Direcció General de Joventut i es presenten en les jornades La Incertesa Quotidiana. Escenaris Juvenils en un Context Postcrisi.

Inscripció

“Experiències juvenils i desigualtats” - 13 de desembre

- Analitzar la situació i les necessitats de les persones joves en relació amb els diferents àmbits de la vida (com el treball, l’oci o les condicions d’existència).

- Analitzar les desigualtats presents dins del col·lectiu jove i les seves interseccions.

- Reflexionar sobre els reptes i les oportunitats del context actual pel que fa a la intervenció en matèria de joventut.

- Visibilitzar les necessitats del col·lectiu jove i les prioritats de les polítiques de joventut.

- Càrrecs electes i professionals de l’Administració vinculats al treball amb persones joves.

- Membres d’organitzacions i col·lectius socials vinculats a la joventut.

- Personal investigador en l’àmbit de la joventut.

- Persones joves i ciutadania en general.

Programa

 • De 8.45 a 9.15 h. Acreditacions.

 • De 9.15 a 9.30 h. Presentació del cicle.
  Norma Pujol, directora general de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

 • De 9.30 a 10 h. L’Enquesta a la joventut de Catalunya 2017: característiques i principals resultats.
  Presenta: Pau Serracant, coordinador de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2017. 

 • De 10 a 11.15 h. De l’educació al treball.
  Presenten: Maribel Garcia, autora i Pablo Sanz, investigador.
  Modera: Àngels Piédrola, directora de Programes del PNJCat de l’Agència Catalana de la Joventut.

 • D'11.15 a 11.45 h. Pausa.

 • D'11.45 a 13 h. Emancipació, família i ingressos.
  Presenten: Anna Escobedo, Josep Lluís Condom i Francesc Valls, autors.
  Modera: Xavier Ramos, responsable dels programes d’Emancipació de l’Agència Catalana de la Joventut.

 • De 13 a 13.30 h. Una mirada global a les transicions juvenils.
  Presenta: Mireia Sala, tècnica de recerca de l’Observatori Català de la Joventut.

 • De 13.30 a 13.45 h. Cloenda.
  Manel Ros, sub-director general de Joventut de la Direcció General de Joventut.

Programa

 • De 8.45 a 9.15 h. Acreditacions.

 • De 9.15 a 9.30 h. Presentació de la jornada. Norma Pujol, directora general de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

 • De 9.30 a 10.30 h. Experiències juvenils: una mirada temàtica.
  Sessions paral·leles

  Sessió 1. Cultura i oci
  Presenta: Roger Martínez, autor.
  Modera: Marta Vilardell, tècnica del Programa de cultura de l’Agència Catalana de la Joventut.

  Sessió 2. Salut
  Presenta: Mireia Utzet, autora.
  Modera: Xènia Pascual, tècnica del Programa de salut de l’Agència Catalana de la Joventut.

  Sessió 3. Participació
  Presenta: Fidel González, autor.
  Modera: Marta López, tècnica del Programa de foment de la participació de l’Agència Catalana de la Joventut.


 • De 10.30 a 11.15 h. Experiències juvenils: interseccions. 
  Dialoguen: Roger Martínez, Mireia Utzet i Fidel González, autors.
  Modera: Xavier Ramos, responsable dels programes d’Emancipació de l’Agència Catalana de la Joventut.

 • D'11.15 a 11.45 h. Pausa.

 • D'11.45 a 12.45 h. Desigualtats socials: una mirada temàtica.
  Sessions paral·leles

  Sessió 1. Gènere
  Presenta: Maria de la Fuente, autora.
  Modera: Júlia Abelló, tècnica del Programa d’inclusió i gènere de l’Agència Catalana de la Joventut.

  Sessió 2. Classe social
  Presenta: Cristina Sànchez, autora.
  Modera: Mawa N’diaye, tècnic del Programa mobilitat social de l’Agència Catalana de la Joventut.

  Sessió 3. Immigració
  Presenta: Beatriz Ballestín, autora.
  Modera: Neus Alberich, tècnica del Programa interculturalitat de l’Agència Catalana de la Joventut.


 • De 12.45 a 13.30 h. Desigualtats socials: interseccions.
  Dialoguen: Maria de la Fuente, Cristina Sànchez i Beatriz Ballestín, autores.
  Modera: Aina Zabala, responsable dels programes de Participació de l’Agència Catalana de la Joventut.

 • De 13.30 a 13.45 h. Cloenda.
  Cesc Poch, director general de l’Agència Catalana de la Joventut.

Seu de la Direcció General de Joventut
Carrer de Calàbria, 147. Barcelona

Data d'actualització:  20.11.2018