• Imprimeix

Serracant, P. (Coord.). 2018. Enquesta a la joventut de Catalunya 2017. Volum 1 i 2

Serracant, P. (Coord.). 2018. Enquesta a la joventut de Catalunya 2017. Volum 1 i 2

Aquesta publicació en dos volums presenta els resultats generals de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (EJC17). Es tracta d’una estadística oficial de la Generalitat de Catalunya, l’anàlisi de la qual ha estat realitzada per un conjunt d’experts i expertes en diferents temàtiques.

Al Volum 1 de l’informe general de l’EJC17 s’explora si les trajectòries seguides per les persones joves han tornat a les pautes habituals d’abans de la crisi i quines són les cicatrius que els han quedat. S’analitzen les transicions educatives, laborals i familiars així com els ingressos i les condicions de vida de la joventut

Al Volum 2 de l’informe general de l’EJC17 s’analitzen tres aspectes de la situació de la joventut en el context actual de superació parcial de la crisi econòmica: explora les experiències juvenils en relació amb diferents àmbits (oci i cultura, participació, salut, llengua i mobilitat) i la seva evolució; analitza les desigualtats entre joves per raó de gènere, classe social, territori de residència i immigració, i explica la relació entre les transicions juvenils, les experiències en diferents àmbits i les desigualtats socials.

Autor: Pau Serracant (Coord.)
1a edició: octubre de 2018
Nombre de pàgines: Volum 1: 276 pàgines. Volum 2: 620 pàgines
Col·lecció: Estudis, núm. 36
Col·lecció Aportacions: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017. Una mirada global sobre la joventut de Catalunya

 

Data d'actualització:  20.11.2018