• Imprimeix

Recerques en curs


Descripció

Projecte de recerca europeu que té per objectiu establir de forma exhaustiva el disseny d’una hipotètica enquesta longitudinal sobre benestar infantil i juvenil a Europa, en vistes a la seva possible execució com a European Research Infrastructure. El projecte es basa en l’estudi de viabilitat MYWEB (https://fp7-myweb.eu), en què ja va participar l’Observatori Català de la Joventut, i que va concloure que era viable i desitjable la creació d’aquesta enquesta a nivell europeu. L’ECDP serà executat per un consorci format per diferents institucions de recerca d’estats membres de la UE i parteix d’un enfocament centrat en l’infant i en la persona jove, que estaran directament implicats en el disseny de l’instrument de recerca.

Investigador/a responsable

Gary Pollock (Manchester Metropolitan University-coordinador general) i Pau Serracant (Observatori Català de la Joventut–coordinador per a l’Estat espanyol).

Tipus de projecte

H2020 de la Comissió Europea.

Previsió de difusió dels resultats

2019

Projecte EuroCohort  http://eurocohort.eu/

ACJ_participa_elaboracio_enquesta_europea_mesurar_salut_benestar_infants_i_joves_1

The European Cohort Development Project (ECDP) is a Design Study which will create the specification and business case for a European Research Infrastructure that will provide, over the next 25 years, comparative longitudinal survey data on child and young adult well-being. The infrastructure developed by ECDP will subsequently coordinate the first Europe wide cohort survey, named EuroCohort.

 

ACJ_participa_elaboracio_enquesta_europea_mesurar_salut_benestar_infants_i_joves_2

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 777449


Descripció

 

L’Enquesta a la joventut de Catalunya (EJC) és una estadística oficial de la Generalitat de Catalunya centrada en les condicions de vida de les persones joves i els processos de transició a la vida adulta. L’EJC és un projecte de l’Observatori Català de la Joventut que té per objectiu proporcionar informació rellevant, fiable i actualitzada que contribueixi a l’orientació de les polítiques de joventut. Un cop realitzat el treball de camp durant l’any 2017, un equip d’investigadors i grups de recerca d’universitats catalanes estan analitzant els diferents aspectes tractats a l’EJC. Els resultats es publicaran en la col·lecció Estudis de la Direcció General de Joventut.

Investigador/a responsable

Pau Serracant i Mireia Sala (Observatori Català de la Joventut).

Tipus de projecte

Finançament propi.

Previsió de difusió dels resultats

2018

 


Descripció

L’Enquesta a Municipis i Comarques sobre polítiques de joventut és una eina de recollida d’informació sobre les polítiques de joventut que duen a terme els municipis i comarques de Catalunya, així com de les estructures i els recursos que el món local destina a l’àmbit de joventut. Les dades, recollides durant el primer trimestre de 2017, donen peu a diversos anàlisis per millorar el coneixement sobre les necessitats dels ens locals per desplegar polítiques de joventut i sobre el model de desplegament proposat pel PNJCat. Durant l’any 2017 s’ha treballat en diversos productes d’anàlisi i de difusió per donar a conèixer les principals dades obtingudes a través de l’EMC que es posaran a disposició dels ens locals, professionals i de la ciutadania en general, durant l’any 2018.

Investigador/a responsable

Saleta Fabra (Observatori Català de la Joventut).

Tipus de projecte

Finançament propi.

Previsió de difusió dels resultats

2018

 

 


Descripció

L’Enquesta de participació i política (EPP) de 2017 és la tercera edició d’aquesta enquesta adreçada al conjunt de la població, després de la de 2006 i 2011. Es tracta del principal instrument d’anàlisi periòdica de les actituds polítiques i les pràctiques de participació de la joventut a Catalunya, tant pel que fa a la seva caracterització com a col·lectiu com per la comparació amb altres grups d’edat. L’EPP és un projecte impulsat per l’OCJ i la Subdirecció General de Qualitat Democràtica. Un cop realitzat el treball de camp durant l’any 2017, un equip d’investigadors/ores i grups de recerca d’universitats catalanes estan analitzant els diferents aspectes tractats a l’EPP. Els resultats es publicaran en la col·lecció Estudis de la Direcció General de Joventut.

Investigador/a responsable

Roger Soler (Universitat Pompeu Fabra).

Tipus de projecte

Cofinançament amb la Subdirecció General de Qualitat Democràtica del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.

Previsió de difusió dels resultats

2019

 

 

Data d'actualització:  27.03.2018