• Imprimeix

Pla actuació jove 2017-2020

El Pla d’Actuació Jove 2017-2020 (a partir d’ara PAJ 2017-2020) és la concreció, pels propers tres anys, dels objectius i accions que les organitzacions juvenils del país desenvoluparan per poder assolir els objectius i reptes que es fixa el Pla Nacional de Joventut 2011-2020 (en endavant PNJCat 2020). Aquest pla d’actuació és desenvolupa paral·lelament amb altres dos plans: el pla d’actuació de polítiques de joventut de la Generalitat de Catalunya 2017 -2020 i el pla d’actuació territorial de joventut 2017 - 2020, impulsat pels ens locals. El Pla d’Actuació Jove és el compromís que adquireix el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya per articular les accions del Moviment Associatiu Juvenil en consonància amb el PNJCat 2020.

En aquest PAJ 2017-2020 hem volgut donar veu i protagonisme al teixit associatiu juvenil català per posar al centre les seves reivindicacions, problemàtiques i propostes. Així doncs, el PAJ parteix dels objectius estratègics i operatius del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 i es concreta en mesures específiques per a cadascun dels reptes que el conjunt del moviment associatiu juvenil es planteja aconseguir o als quals vol contribuir.

El CNJC hem proposat un marc participatiu ampli format per diferents tipologies d’espais que han servit com a punt de partida per replantejar-nos i analitzar com participem, detectar el què volem i proposar polítiques més ajustades a les necessitats i realitats juvenils. Cada espai ha comptat amb unes particularitats específiques però han tingut un mateix punt en comú: fomentar el debat i diàleg autònom entre joves d'arreu del territori.

 

Pla_actuacio_jove_2017_2020

Procés d'elaboració del Pla d'Actuació Jove 2017-2020

Es preveu realitzar un seguiment del Projecte Jove en diferents espais de participació i òrgans de govern del propi CNJC, i els compromisos que en aquests s’assumeixen. Tant els del CNJC com aquells relacionats amb altres agents vinculats al PNJCat: Govern i Administracions locals. El seguiment i revisió del Projecte Jove, tot i que recau principalment en el CNJC, ha d’implicar necessàriament la generació d’espais, eines de recollida de dades i l’establiment de mecanismes de coordinació amb el conjunt del Moviment associat juvenil en sentit ampli, amb el món local i amb la Generalitat.

Data d'actualització:  01.03.2018

Més informació