• Imprimeix

Pla d’actuació de polítiques de joventut de la Generalitat de Catalunya 2017-2020

Pla d’actuació de polítiques de joventut de la Generalitat de Catalunya 2017-2020

El pla d’actuació de polítiques de joventut de la Generalitat de Catalunya 2017-2020 és l’eina que concreta, planifica i articula el Projecte Govern, i estableix les línies estratègiques, els enfocaments i les actuacions que es duran a terme aquest 2017 i fins a 2020 des de la Direcció General de Joventut i la resta de l’Administració de la Generalitat, en els seus diversos Departaments, per la consecució dels objectius del PNJCat 2020.

El juliol de 2017 la Comissió Interdepartamental de Polítiques de Joventut (CIPJ) va validar el Pla d’actuació de polítiques de joventut de la Generalitat de Catalunya 2017-2020 (en endavant, PAPJ  2017-2020), així com el Consell Rector del Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) també va avalar la seva tramitació. Posteriorment, ha estat aprovat pel Consell Executiu de Govern , tal com estableix la Llei de polítiques de joventut, 33/2010, de l’1 d’octubre.

El PAPJ 2017-2020, alineat amb la voluntat del PNJCat 2020 de donar resposta i incorporar les veus de tots els actors implicats en les polítiques de joventut, s’ha dut a terme a través del treball interdepartamental, i el treball interinstitucional conjuntament amb el món local.

Aquest Pla d’actuació recull els objectius i prioritats de les polítiques de joventut del govern de la Generalitat fins al 2020, així com un programa anual d’actuacions dels diferents Departaments, que incorpora el pressupost i els mitjans previstos per assolir-los.

Enguany, 2017, s’invertirà a través del Pla un pressupost de 284,5 milions d’euros i fins el 2020 s’estima una inversió de més de 1.100 milions en polítiques adreçades a la població jove.

El Pla s’articula en set grans reptes  i inclou per aquest 2017 un total de 529 actuacions en l’àmbit de l’educació, el treball, l’emancipació juvenil, la salut, la participació, la inclusió social o la universalització de la cultura, entre altres.

Data d'actualització:  12.11.2018

Més informació: