• Imprimeix

Espais de treball monogràfics del PATJ 2020

Als espais de debat i treball monogràfics s’aprofundirà en determinades temàtiques específiques del PATJ per tal de definir propostes aplicables que es puguin dur a terme al territori des de la intervenció dels diferents agents.

Tanmateix, la intenció no és debatre sobre tots els reptes del PATJ, sinó centrar-nos en uns aspectes per aprofundir en la seva aplicabilitat. La concreció d’aquests temes respon als criteris següents:

  • Nivell de prioritat i interès mostrat pels ens locals en el marc de les taules comarcals.
  • Coherència amb processos de treball conjunt de la DGJ/ACJ amb el territori ja existents.
  • Buits d’intervenció al món local en Joventut d’especial rellevància.
  • Focalitzar, en la mesura del possible, en alguns dels aspectes de la intervenció a desplegar per facilitar la seva concreció.

El PATJ recollirà igualment totes les prioritats dels ens locals en polítiques de joventut, però només aprofundirà a nivell aplicat en aquests temes, sobre els quals es generarà la tasca deliberativa dels espais de treball monogràfic.


Funcionament dels espais de treball
Cadascun dels espais funciona de manera autònoma, amb la conducció de persones expertes que vetllen per uns objectius comuns:

  • Identificar posicionaments per a la intervenció a partir de l’anàlisi de la realitat sobre la problemàtica que es treballi.
  • Proposar actuacions viables: eines i compromisos per al desplegament territorial de la intervenció.
  • Cercar coresponsabilitats entre els principals agents implicats en la intervenció.


Cada espai monogràfic consta d’una o dues sessions de treball i estarà composat per:

  • Col·laboradors. En funció de la temàtica se cercarà l’assistència de referents de determinats departaments de la Generalitat i/o del tercer sector.
  • Participants dels ens locals. Amb participació oberta a qui estigui interessat en assistir-hi. Les places són limitades (25 persones, excepte quan s’indica el contrari), per aquest motiu es prioritzarà la diversitat en la composició del grup pel que fa a perfils i territori de referència.

 

Es pretén definir funcions, requisits tècnics i orientacions que s’incorporaran al Catàleg de Serveis de la XNEJ i a la Cartera de Serveis de la DGJ i l’ACJ per a la XNEJ. Aquesta jornada contindrà espais de treball conjunts i compartits per expertesa amb els professionals que formen part de les oficines joves de Catalunya. 

Data: dijous, 6 d’abril de 2017
Horari: de 9.30 a 15 h.
Lloc: Seu de la Direcció General de Joventut (carrer de Calàbria, 147. Barcelona)
Destinataris: professionals de les oficines joves de Catalunya (places no limitades)

Inscripcions tancades

Es pretén reflexionar i debatre al voltant de l’accés a l’habitatge de les persones joves i proposar les actuacions que els ens locals poden portar a terme per facilitar de manera efectiva l’emancipació domiciliar de les persones joves.

Data: dimarts, 18 i 25 d’abril de 2017
Horari: de 10 a 14 h.
Lloc 1a sessió: Coordinació Territorial de Joventut a Tarragona (carrer de Sant Francesc, 3, 1a. Tarragona)
Lloc 2a sessió: Seu de la Direcció General de Joventut (carrer de Calàbria, 147. Barcelona)
Destinataris: professionals de joventut dels ens locals i representants del tercer sector.

Inscripcions tancades

Treballarem sobre les dificultats de coordinació i cooperació entre les àrees de joventut i de cultura, amb el repte de desenvolupar polítiques culturals estables i amb continuïtat temporal per a joves de forma conjunta.

Data: dimecres, 19 d’abril i divendres, 5 de maig de 2017 
Horari: de 10 a 14 h
Lloc: Palau Moja (carrer de la Portaferrissa, 1. Barcelona)
Destinataris: professionals de joventut i de cultura dels ens locals i representants del tercer sector.

Inscripcions tancades

A la nostra societat existeixen diferents formes de violències que afecten a les persones joves que tenen a veure sovint amb els eixos de desigualtat social: el gènere, l’origen, la classe, les capacitats diverses, l’orientació sexual... En aquest espai de treball ens centrarem en com podem abordar aquestes violències des dels equipaments juvenils.

En una primera sessió, identificarem les violències que es produeix en els contextos juvenils i que poden expressar-se, a diferents nivells, ens els equipaments juvenils. A partir d’aquí, a la segona sessió, establirem quin és el marc conceptual comú per abordar les violències: des de què entenem per violència, als diferents tipus de violències i les formes en com es poden expressar en un equipament.

Data: dijous, 20 d’abril i 4 de maig de 2017
Horari: de 10 a 14 h.
Lloc: Barcelona
Destinataris: professionals de joventut dels ens locals i representants del tercer sector.

Inscripcions tancades

Necessitats i dificultats dels professionals de joventut a l’hora de treballar les habilitats socials i l’educació emocional en les seves accions preventives i de promoció de la salut.

Data: divendres, 21 i 28 d’abril de 2017
Horari: de 10 a 14 h.
Lloc: Hotel d’Entitats Girona - La Rutlla (Carrer de la Rutlla, 22. Girona)
Destinataris: professionals de joventut dels ens locals i representants del tercer sector.

Inscripcions tancades

Ja fa temps que s’han estudiat i avaluat accions, projectes i programes en les polítiques d’educació i d’inclusió de les persones joves. Malgrat totes les dificultats, les polítiques de transició, formació i inserció sociolaboral semblen ser la via menys sinuosa per reduir les desigualtats entre les persones joves així com també un punt de partida per afavorir l’ascensor social. Parlem-ne.

Data: dimecres, 26 d’abril i 3 de maig de 2017
Horari: de 9 a 14 h.
Lloc 1a sessió: Seu de la Direcció General de Joventut (carrer de Calàbria, 147. Barcelona)
Lloc 2a sessió: Centre d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) de Lleida (Enric Farreny, 3. Lleida)
Destinataris: professionals de joventut dels ens locals i representants del tercer sector.

Inscripcions tancades

Debat sobre la necessitat de fomentar i reconèixer la participació del teixit social juvenil i quines són les diferents formes de participació. S’entén que les polítiques públiques no només es duen a terme des de l’Administració, sinó que també es fan a través de les iniciatives ciutadanes. Sovint falta aquest reconeixement de l’Administració d’allò que s’està fent des del teixit social, així com de les diferents formes i pràctiques participatives.

Data: dijous, 27 d’abril de 2017
Horari: de 10 a 14 h.
Lloc: Estació Jove de Montmeló (passatge Miquel Biada, s/n. Montmeló)
Destinataris: professionals de joventut dels ens locals, representants del tercer sector i entitats juvenils.

Inscripcions tancades per places exhaurides

Data d'actualització:  25.04.2017