• Imprimeix

Xarxa catalana de serveis d'informació juvenil

 

xarxasij.tsf@gencat.cat

Telèfon: 93 483 83 68 

Direcció General de Joventut-Agència Catalana de la Joventut

La Xarxa s'encarrega de dissenyar, coordinar i impulsar les polítiques de joventut en informació juvenil, donant suport i eines de treball a les administracions locals i entitats i als professionals de joventut que treballin de forma directa o indirecta als Serveis d'Informació Juvenil per tal que puguin desenvolupar un projecte de qualitat i, per tant, poder aplicar una bona actuació en polítiques de joventut a nivell local en aquest àmbit.

- Impulsar el creixement de la Xarxa Catalana de Serveis d'Informació Juvenil així com la seva inserció en espais específics juvenils.
- Impulsar la millora qualitativa dels serveis que desenvolupin els Serveis d'Informació Juvenil.
- Formar a professionals de joventut que treballin de forma directa o indirecta als Serveis d'Informació Juvenil.
- Promoció i difusió de la Xarxa Catalana de Serveis d'Informació Juvenil.

Catalunya

Personal tècnic dels ens locals

Professionals que pertanyen a la Xarxa Catalana de Serveis d'Informació Juvenil

Data d'actualització:  09.03.2016