• Imprimeix

Cooperació al desenvolupament

El nou context internacional i el compromís reforçat de la societat catalana per la cooperació al desenvolupament plantegen la necessitat d’impulsar projectes i programes orientats a reforçar la qualitat dels projectes de cooperació al desenvolupament i ajudar a capacitar als actors implicats en aquest àmbit.

En aquest sentit, la Direcció General de Joventut, subratllant la importància dels agents juvenils i les potencialitats del món associatiu, tant com a impulsors i gestors de projectes, com a públic majoritari en les accions de sensibilització i capacitació, decideix impulsar accions orientades principalment a:

  • Oferir a les entitats juvenils l’oportunitat de realitzar projectes de qualitat en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional.
  • Enfortir l’actor jove en la cooperació al desenvolupament tot facilitant l'accés dels joves al món professional de la cooperació i reforçant la creació de teixit associatiu juvenil i les xarxes que impliquin a la joventut en la governabilitat dels països en desenvolupament.
Data d'actualització:  30.10.2014