• Imprimeix

Mediterrània: la nostra prioritat

Catalunya ha estat sempre fortament vinculada a l’espai mediterrani on hi ha tingut lligams històrics, culturals i econòmics. Des de la signatura de la Declaració de Barcelona al 1995 Catalunya ha liderat l’espai de partenariat euromediterrani, establint un marc multilateral basat en un espai de cooperació amb l’objectiu de crear, a través d’una nova visió de les relacions internacionals, una àrea d’estabilitat i prosperitat assentada en uns valors compartits sota principis d’igualtat, corresponsabilitat, solidaritat i participació conjunta. El 2005 va reforçar-se aquest compromís a través del 10è aniversari de la Declaració de Barcelona, i va renovar-se la visió d’un espai comú.

La Direcció General de Joventut, ha estat sempre fortament vinculada a aquest procés i ha volgut dotar als i les joves catalans/es i a les entitats juvenils de Catalunya de la oportunitat de ser actius en l’espai mediterrani, per aquest motiu des de principis de l’any 2001, ha establert el Mediterrani com una àrea prioritària en matèria de política internacional de Joventut.

En aquest marc la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya ha signat un protocol de cooperació amb el Regne del Marroc que permet realitzar activitats amb joves i tècnics d’ambdues bandes de la mediterrània.

En aquesta mateixa línia, s’ha signat un protocol de cooperació amb Israel.

Data d'actualització:  30.10.2014