• Imprimeix

Denúncia de fets LGBTIfòbics

Digues prou a l'LGBTIfòbia!

Si pel fet de ser lesbiana, gai, transsexual, bisexual, transgènere o intersexual pateixes


• Situacions de violència verbal
• Expressions vexatòries
• Accions d’aïllament, rebuig o menyspreu públic, notori i explícit
• Exclusió
• Discriminació o assetjament en l’àmbit laboral
• Limitació d’accés a espais públics o privats
• Discriminació o assetjament en l’àmbit escolar

Si detectes accions de discriminació:

• Simbologia LGBTIfòbica
• Missatges intimidatoris a les xarxes socials
• Expressions discriminatòries en l’àmbit social, comunicatiu...
• Qualsevol tipus d’agressió, insult, amenaça, xantatge, incitació a la violència o a la discriminació


La Llei per garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia t’empara i preveu sancions per a les persones que porten a terme aquestes accions discriminatòries.

Pots fer-ho presencialment, per correu electrònic o per telèfon


• A les oficines d’atenció al ciutadà (OAC) que hi ha a totes les comissaries dels Mossos d’Esquadra (24 hores al dia)
• A l’àrea LGBTI de la Generalitat arealgbt.tsf@gencat.cat o 93 551 77 17
• Al 112

 

Telèfons d'informació:

 • A Lleida: 973 70 36 79
 • A Terres de l’Ebre: 977 70 65 34
 • A Barcelona: 93 567 51 67
 • A Girona: 972 97 59 58
 • A Tarragona: 977 24 87 44

 

Comunicació d'una denúncia (bústia de contacte)

Qualsevol fet discriminatori per motiu d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere pot ser denunciat. Poden ser fets recollits al Codi penal que segueixen la via policial i judicial, o també poden ser objecte de sancions administratives.

A la Llei per garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia es recullen tota una sèrie d’infraccions:

De caràcter lleu:

 • Humiliar i incitar, de manera intencionada, a la violència contra persones o les seves famílies per causa de l’orientació sexual, la identitat o l’expressió de gènere, per qualsevol mitjà, inclosos els mitjans de comunicació, els discursos i les intervencions públiques.
 • Aïllar, rebutjar o menysprear en públic persones per motiu de l’orientació sexual, la identitat o l’expressió de gènere.

 

De caràcter greu:

 • Humiliar i incitar a la violència contra persones o les seves famílies per causa de l’orientació sexual, la identitat o l’expressió de gènere, de manera intencionada i repetida, per qualsevol mitjà, inclosos els mitjans de comunicació, els discursos i les intervencions públiques.
 • Fer malbé o destruir objectes i propietats de persones o de les seves famílies per causa de l’orientació sexual, la identitat o l’expressió de gènere, si no constitueixen delicte o falta penal.
 • Impedir a una persona, de manera intencionada, poder fer un tràmit o accedir a un servei públic per causa de l’orientació sexual, la identitat o l’expressió de gènere.

 

De caràcter molt greu:

 • L’assetjament i l’agressió de persones o les seves famílies per causa de l’orientació sexual, la identitat o l’expressió de gènere.
 • Convocar espectacles públics amb l’objectiu d’incitar a l’odi, la violència o la discriminació cap a les persones LGBTI. La discriminació múltiple i la victimització secundària incrementen un grau el tipus d’infracció que estableix aquesta Llei. Qualsevol discriminació o assetjament per l’orientació sexual, la identitat o l’expressió de gènere en l’àmbit laboral (selecció i promoció de personal, desenvolupament de les tasques, etc.) és una infracció i ha de ser investigada i, si cal, sancionada, d’acord amb la legislació laboral.

Quan una denúncia arriba a la Generalitat cal destriar si es tracta de fets penals, laborals o bé si poden seguir una via administrativa. És a partir d’aquí que es tramita i es deriva als organismes competents per a la seva resolució.


Les sancions administratives es poden interposar a partir de la denúncia de conductes il·lícites que provoquen desigualtat i discriminació. A partir de la Llei de garantia dels drets LGBTI també hi ha el deure d’intervenció de les diferents administracions públiques.


S’obre expedient de cada cas, al qual s’aporta tota la informació necessària. S’investiga i instrueix el cas a partir de les diferents proves i testimonis aportats, les quals ajuden a determinar el tipus de sanció i la resolució que s’ha de dictaminar.


Les sancions que s’interposen són un instrument de la Llei per acabar amb la discriminació de les persones LGBTI, i cal que es prengui consciència de la necessitat de denunciar els fets.