Llei 11/2014 per a garantir els drets LGBTI i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

 

 

L’objectiu d’aquesta llei és desenvolupar i garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i evitar-los situacions de discriminació i violència, per a assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.

 


La Llei recull la demanda històrica del teixit associatiu que ha liderat durant dècades la reivindicació dels drets del col·lectiu i que encara és lluny de la plena normalització. Amb ella es vol avançar, doncs, en el reconeixement dels drets. Aquesta llei ha estat pionera i completa la legislació sobre els drets i llibertats de les persones LGBTI i per a garantir el desenvolupament bàsic de les competències que té la Generalitat i que li han estat encomanades.

 

La no discriminació per motius d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere pot afectar diversos àmbits sensibles de la vida de qualsevol persona.