• Imprimeix

Actuacions anteriors al Pla

Llei 3/2005, de 8 d'abril, de modificació de la Llei 9/1998, del codi de família, de la Llei 10/1998, d'unions estables de parella i de la Llei 40/1991, del codi de successions per causa de mort en el Dret civil de Catalunya, en matèria d'adopció i tutela.
BOPC, 170, 11/04/05   

Resolució 191/VII del Parlament de Catalunya, sobre el reconeixement de les víctimes de la Llei 16/1970, de perillositat i rehabilitació social, per raó de llur orientació sexual
BOPC, 164, 21/03/05  

Resolució 133/VII del Parlament de Catalunya, sobre la prohibició de les concentracions feixistes i de les que facin apologia de la violència, la xenofòbia i l'homofòbia (núm. exp. 250-00299/07)
BOPC, 106, 03/11/04  

Control del compliment de la Resolució 1531/VI del Parlament de Catalunya, sobre la condemna de l'homosexualitat a l'Aràbia Saudita i a Egipte (núm. exp. 340-01654/06)
BOPC, 421, 28/04/03  

Resolució 1709/VI del Parlament de Catalunya, sobre el respecte a la diversitat d'orientacions sexuals (núm. exp. 250-02770/06)
BOPC, 398, 03/03/03  

Resolució 1531/VI del Parlament de Catalunya, sobre la condemna de l'homosexualitat a l'Aràbia Saudita i a Egipte (núm. exp. 250-02655/06)
BOPC, 349, 05/11/02  

Control del compliment de la Resolució 1131/VI del Parlament de Catalunya, sobre la situació i les necessitats socials dels homosexuals en edat avançada i llur integració en la xarxa residencial per a persones grans (núm. exp. 340-01235/06)
BOPC, 336, 18/09/02  

Control del compliment de la Resolució 1206/VI del Parlament de Catalunya, sobre l'eliminació dels antecedents policials generats en funció de l'orientació sexual (núm. exp. 340-01203/06)
BOPC, 329, 30/07/02  

Resolució 1206/VI del Parlament de Catalunya, sobre l'eliminació dels antecedents policials generats en funció de l'orientació sexual (núm. exp. 250-01910/06)
BOPC, 286, 22/04/02  

Resolució 1131/VI del Parlament de Catalunya, sobre la situació i les necessitats socials dels homosexuals en edat avançada i llur integració en la xarxa residencial per a persones grans (núm. exp. 250-02147/06 i 250-02308/06)
BOPC, 268, 04/03/02  

Control del compliment de la Resolució 573/VI del Parlament de Catalunya, sobre el tractament social i jurídic dels transsexuals (núm. exp. 340-00609/06)
BOPC, 228, 29/10/01  

Control del compliment de la Resolució 275/VI del Parlament de Catalunya, sobre el reagrupament familiar en els termes establerts per la Unió Europea (núm. exp. 340-00281/06)
BOPC, 175, 23/04/01  

Resolució 573/VI del Parlament de Catalunya, sobre el tractament social i jurídic dels transsexuals (núm. exp. 250-01131/06)
BOPC, 167, 02/04/01  

Control del compliment de la Resolució 243/VI del Parlament de Catalunya, de defensa de la no discriminació per motiu d'opció sexual (núm. exp. 340-00329/06)
BOPC, 107, 07/11/00 
BOPC, 115, 23/11/00 (rectificació)  

Resolució 275/VI del Parlament de Catalunya, sobre el reagrupament familiar en els termes establerts per la Unió Europea (núm. exp. 250-00629/06)
BOPC, 105, 31/10/00  

Control del compliment de la Resolució 87/VI del Parlament de Catalunya, sobre la no incorporació a la Unió Europea dels països que no han despenalitzat l'homosexualitat (núm. exp. 340-00040/06)
BOPC, 89, 31/07/00 

Resolució 87/VI del Parlament de Catalunya, sobre la no incorporació a la Unió Europea dels països que no han despenalitzat l'homosexualitat (núm. exp. 250-00407/06)
BOPC, 68, 08/06/00  

Llei 10/1998 d'unions estables de parella (núm. exp. 200-00042/05)
BOPC, 309, 10/07/98  

Resolució 242/III del Parlament de Catalunya, sobre la no discriminació de les persones per raons d'opció sexual (núm. exp. III 32045)
BOPC, 330, 17/12/91  

Control del compliment de la Moció 30/III del Parlament de Catalunya, sobre la destrucció de fitxes policíaques sobre l'homosexualitat (núm. exp. III 21406)
BOPC, 208, 29/10/90    

Moció 30/III del Parlament de Catalunya, sobre la destrucció de fitxes policíaques sobre l'homosexualitat (núm. exp. III 17069)
BOPC, 153, 18/04/90  

Resolució 117/I del Parlament de Catalunya, sobre homosexualitat (núm. exp. I 07503)
BOPC, 160, 04/11/83  

Data d'actualització:  19.10.2009