• Imprimeix

Àrea per a la igualtat de tracte i no discriminació de persones lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals

Per trobar més informació sobre l'àrea cal consultar l'article 58 del Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament.

L'Àrea per a la igualtat de tracte i no discriminació de persones Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals supervisarà l'execució del  Pla interdepartamental per a la no discriminació de les persones homosexuals i transsexuals, aprovat pel Govern de la Generalitat el 5 de setembre de 2006 i actualitzat en data 9 d'octubre de 2012.

Les principals funcions de l'àrea són:

Adreça de correu electrònic: arealgbt.bsf@gencat.cat 

Data d'actualització:  16.10.2012