• Imprimeix

Àmbit del benestar

Reptes

Per evitar l'exclusió social i poder accedir al benestar, cal un suport específic dels serveis públics segons cada cas: infants i adolescents, que poden ser sobreprotegits o discriminats; gent gran, que pertany a una generació que li ha negat el reconeixement i la facilitat per generar els recursos de defensa; lesbianes, que moltes vegades s'han de desenvolupar en un context d'hostilitat masclista, i persones amb discapacitat intel·lectual.

D'altra banda, un gruix important de la població transsexual viu al límit de l'exclusió social. Sovint, els processos de tractament els deixen a banda de l'àmbit laboral i han de recórrer a pensions de pobresa o similars. Aquest és, doncs, un dels àmbits a què cal dedicar més esforços.

El treball en les mesures de socialització i integració del col·lectiu LGTB ha de continuar tenint en compte les casuístiques familiars que gais, lesbianes i transsexuals han creat i que ara no preveuen els equipaments i serveis socials.

D'altra banda, és necessari impulsar la xarxa associativa de Catalunya com a sistema que pot facilitar la socialització i l'accés a determinats serveis. D'aquesta manera, també s'evitarà l'exclusió en el territori i s'aconseguirà un major equilibri territorial.

Propostes de canvi

Pel que fa a l'àmbit del benestar, el Pla interdepartamental per a la no discriminació de les persones homosexuals i transsexuals inclou:

Proposta a) 
Augmentar i intensificar les polítiques d'inclusió i de reconeixement a la diversitat d'expressions afectives, sentimentals, de gènere i sexuals, garantint en tots els casos que no es dóna cap mena d'exclusió, ni de marginació per cap tipus de circumstància personal, i amb especial inclusió de les persones homosexuals i transsexuals amb dèficits motrius, sensorials, auditius, psíquics, de mobilitat o bé amb mancances d'autonomia personal.

Proposta b)
Donar suport a les entitats de gais, lesbianes i transsexuals. Obrir línies de subvencions per a aquells serveis i aquelles activitats que facilitin especialment la integració i la cohesió social i l'atenció al ciutadà/ana.

Proposta c)
Impulsar activitats i campanyes de pedagogia social dirigides al conjunt de la ciutadania, que promoguin la visibilitat i la integració social i familiar de gais, lesbianes, homes i dones transsexuals.

Proposta d)
Impulsar el contacte permanent amb el conjunt d'entitats que representin la pluralitat de models familiars en el marc d'aquest Pla.

Avenços

 Suport a una campanya de l'Associació de Mares i Pares de Gais i Lesbianes  (AMPGIL) 
La Direcció General de Joventut , la Secretaria de Família i l'Ajuntament de Barcelona  van donar suport a la campanya "Visibilització de pares amb fills LGTB", impulsada l'abril de 2008 per l'AMPGIL. La campanya tenia com a objectiu facilitar que els fills fossin capaços d'explicar la seva orientació sexual als pares. L'AMPGIL també ha publicat la guia Com dir-ho als teus pares  i la Guia per a pares i mares de gais i lesbianes .

Publicació d'un estudi sobre les estratègies del jovent LGTB en el procés de definició de la seva identitat sexual i de gènere en un entorn hostil
El mes de juny de 2009, el Departament de Benestar Social i Família va presentar l'estudi 'Transitant per les fronteres del gènere' , publicat per l'Observatori Català de la Joventut.

Campanya 'Per què no?'

El Departament de Benestar Social i Família va impulsar entre els anys 2009 i 2011 aquesta campanya per promoure la igualtat de drets de les persones LGTB.

Punt d'informació a famílies

 

Enllaços d'interès

Data d'actualització:  29.01.2013