• Imprimeix

Àmbit de la comunicació

Estigmes i estereotips

Fins als anys vuitanta, quan la Llei de perillositat i rehabilitació social va ser derogada, l'homosexualitat apareixia als mitjans de comunicació vinculada a persones delinqüents, malaltes i autores de pecats "contra natura".

Aleshores va arribar la pandèmia de la sida, que va afegir un estigma més: l'homosexualitat en els homes "contagiava" i els homosexuals esdevenien uns "empestats". El desconeixement amb què els mitjans de comunicació van tractar el tema de la sida va motivar la creació a Barcelona d'una comissió ciutadana per elaborar informacions rigoroses que els mitjans de comunicació poguessin consultar abans d'emetre una notícia.

Actualment, gais, lesbianes i transsexuals apareixen en algunes sèries de televisió, i tant a la televisió com a la ràdio es comença a parlar d'homosexualitat d'una manera rigorosa. Tanmateix, els mitjans de comunicació no sempre recullen molts dels actes públics que fan les entitats de Catalunya, i quan tenen ressò, sovint queden reduïdes a l'anècdota i al folklore. Cal, per tant, garantir el rigor de les informacions amb la intenció de fer pedagogia social i evitar estereotips. D'altra banda, en la publicitat sovint també s'han utilitzat tòpics heterosexistes que han contribuït a promocionar la funció que l'heterosexisme atribueix a homes i dones. A més a més, en el món publicitari, l'homosexualitat i la transsexualitat no hi surten representades si no és com a quelcom anecdòtic i, generalment, estereotipat i assimilat al model heterosexual.

Propostes de canvi

El Pla interdepartamental per a la no discriminació de les persones homosexuals i transsexuals proposa:

 

Proposta a)
Promoure una comissió de treball dins el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) en la qual formi part el departament de Benestar Social, les funcions bàsiques de la qual siguin fer seguiment del codi deontològic i vetllar pel respecte a les diverses expressions afectives, sentimentals, de gènere i sexuals en el conjunt de mitjans de comunicació. 
 
Proposta b)
Garantir la presència del fet gai, lèsbic i transsexual als mitjans de comunicació. La finalitat serà poder reflectir una dimensió positiva i fer-ne un fet presencial habitual.
 
Proposta c)
Garantir un recull sistemàtic d'informacions i programes que puguin fer un tractament homofòbic i transfòbic per a ser lliurades a l'organisme corresponent en matèria de defensa de l'audiència.
 
Proposta d)
Impulsar un espai de documentació per al conjunt de professionals de la informació i establir relació entre els professionals de la informació i les entitats de gais, lesbianes i transsexuals.
 
Proposta e)
Promoure i/o donar suport a actuacions per garantir la seguretat i intimitat de les persones LGTB en l'ús de xarxes socials.

Actuacions

Campanya per promoure la igualtat de drets de les persones LGTB (per què no?)

El Departament ha impulsat des de novembre de 2009 fins desembre de 2011 aquesta campanya per promoure la igualtat de drets de les persones.

Enllaços d'interès amb l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Data d'actualització:  09.01.2013