• Imprimeix

Àmbit educatiu i formatiu

Reptes

L'hegemonia de l'heterosexisme ha estat el fil conductor en la transmissió de valors del sistema educatiu. En el model social i educatiu que hem heretat no s'han proporcionat registres positius sobre l'homosexualitat, la transsexualitat o la bisexualitat, i generació rere generació, infants, adolescents i joves han mantingut estigmes i prejudicis al voltant d'aquestes orientacions sexuals.

El treball que cal fer en l'àmbit educatiu requereix la implicació de la tota la comunitat educativa; haurà de ser per a tothom i no es pot entendre com una tasca paternalista que només actua sobre alguns i algunes alumnes, només per empatia o per solidaritat. Cal eliminar el risc d'aïllament que pot sentir l'alumnat i donar suport al professorat.

D'altra banda, els llibres de text (des primària fins a la universitat) han d’incloure la diversitat afectivo-sexual i familiar, i no limitar-se a reproducció i sexualitat. Així mateix, sovint moltes figures històriques gais i lesbianes destacades en diverses disciplines són ignorades.

 

Propostes de canvi

En l'àmbit educatiu, el Pla interdepartamental per a la no discriminació de les persones homosexuals i transsexuals proposa: 

 

Proposta a) Desenvolupar i enfortir les capacitats afectives dels alumnes en tots els àmbits de la personalitat i en la manera de relacionar-se amb els altres.

 

Proposta b) Treballar en l’alumnat el rebuig a la violència, als prejudicis de qualsevol mena i als estereotips sexistes.

 

Proposta c) Treballar per la no discriminació de cap persona del centre educatiu per raó de la seva condició.

 

Proposta d) Mantenir un fons amb recursos didàctics sobre homosexualitat i transsexualitat, així com de la pluralitat de models familiars.

Proposta e) Difondre dins el mon universitari la diversitat d’orientacions sexuals.

Data d'actualització:  05.06.2014