• Imprimeix

Àmbit laboral

Reptes

L'heterosexisme, l'homofòbia i la transfòbia encara són presents en el nostre model de relacions laborals. Tot i que s'han incorporat millores a alguns convenis col·lectius, a meses sectorials de la funció pública i a altres regulacions, cal arbitrar mesures per posar fi a discriminacions laborals encobertes que sovint afecten lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals.

Tot i que en aquests últims anys els agents socials i econòmics han fet una gran tasca en defensa dels drets laborals, la divisió sexual del treball i la interpretació discriminatòria dels gèneres segueixen sent la pauta que regula moltes de les relacions laborals.

La discriminació més cruel la pateixen homes i dones transsexuals que, en una situació de vulnerabilitat, poden arribar a situacions d'exclusió social.

Propostes de canvi

En l'àmbit laboral, el Pla interdepartamental per a la no discriminació de les persones homosexuals i transsexuals inclou:

Proposta a)
Promoure un marc de relacions laborals laboral que contempli la no discriminació per raó d’orientació sexual, identitat sexual, identitat de gènere i/o diversitat familiar.

Proposta b)
Establir i garantir mecanismes de coneixement de la normativa no discriminatòria. Incidir de manera especial al conjunt de sectors empresarials, organitzacions sindicals i treballadors/es.

Proposta c)
Promoure i incentivar la igualtat de contractació per a les persones transsexuals.

Proposta d)
Fomentar el diàleg amb les entitats empresarials en el sector LGTB per tal d’analitzar la possibilitat de creació dels entorns favorables al desenvolupament empresarial i al desenvolupament turístic de Catalunya en l’àmbit LGBT.

Avenços

Recull de dades sobre la discriminació per raó d'orientació sexual a la feina
La Primera Enquesta sobre condicions de treball de Catalunya, realitzada el 2007, va recollir dades sobre la discriminació per raó d'orientació sexual a la feina.

Sentència per un acomiadament improcedent
El març del 2007, el Departament es va mostrar satisfet per la sentència que considerava improcedent l'acomiadament de la transsexual Gina Serra a causa de la seva identitat sexual.

Compromís del Parlament de vetllar per la igualtat laboral
Amb la Resolució 446/VII, sobre la igualtat laboral i professional de les minories sexuals a Catalunya, el Parlament va assumir el juliol de 2006 l'objectiu d'aconseguir entorns de treball lliures de qualsevol tipus de discriminació i assetjament per raó de l'orientació sexual, en tots els sectors d'activitat laboral.

Data d'actualització:  21.01.2013