• Imprimeix

Àmbit de la salut

Necessitats específiques

Tot i que el concepte de salut s'ha revisat en diverses ocasions en els darrers cinquanta anys, encara queden molts aspectes que cal examinar. Actualment, es creu que l'absència de malaltia no només vol dir que la salut sigui l'òptima, sinó que també s'hagi assolit un benestar físic, psíquic i social.

En aquest sentit, hi ha factors que poden fer viure una malaltia amb més intensitat, com l'homofòbia o l'hostilitat en el tracte. Aquesta situació es fa més palesa durant l’etapa de la infància i l’adolescència, en què la manca de recursos, d'habilitats socials o de referents positius poden conduir la persona a l'aïllament.

D'altra banda, els gais i les lesbianes moltes vegades tenen dificultats per parlar obertament d'intimitats del seu cos amb els professionals de la salut per por del rebuig. Aquesta situació s'agreuja quan parlem de l'atenció sanitària als homes i les dones transsexuals, que tenen unes necessitats força específiques.

Propostes de canvi

En l'àmbit de la salut, el Pla interdepartamental per a la no discriminació de les persones homosexuals i transsexuals preveu:

  • Proposta a) Establir i regular les pràctiques mèdiques en relació a l'homosexualitat de forma rigorosa i segons els indicadors de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), evitant en qualsevol cas pràctiques lesives o teràpies aversives que pretenguin modificar l'orientació sexual i/o identitat de gènere.
  • Proposta b) Consolidar una unitat de referència per a l'atenció a les necessitats medico – sanitàries de les persones transsexuals.
  • Proposta c) Garantir la disponibilitat de la informació sobre l'homosexualitat i transsexualitat que recull l'OMS a totes les persones que treballen en l'àmbit de la salut.
  • Proposta d) Promoure campanyes de prevenció i d'assistència sobre el VIH.
  • Proposta e) Promoure la utilització de preservatius i de barreres de protecció del VIH.
  • Proposta f) Promoure la recerca de nous fàrmacs i l'establiment de genèrics.
  • Proposta g) Promoure la recerca en l'àmbit de les noves estratègies preventives com ara el diagnòstic precoç, la recerca de vacunes preventives i la prevenció del VIH mitjançant recursos biomèdics (profilaxi pre i post exposició).
  • Proposta h) Incorporar el fet lèsbic i transsexual en les mesures preventives i la ginecologia.
Data d'actualització:  21.01.2013