• Imprimeix

Persones amb addiccions

L'abús del consum de drogues, sobretot entre diversos grups de població especialment vulnerables, ha originat problemes sanitaris i socials que plantegen diversos reptes institucionals.

Des del Departament es financen i planifiquen serveis socials de prevenció i reinserció per a persones amb drogodependències i/o altres addiccions. El Departament de Salut coordina les prestacions i les gestionen els ens locals i les entitats d'iniciativa social.