• Imprimeix

Formulari inscripció persones mentores

El Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades i el Govern de la Generalitat impulsen aquest programa per acompanyar les persones refugiades en el procés per assolir, el més aviat possible, l’autonomia socioeconòmica en la nostra societat.

Durant un període màxim d’un any, les persones refugiades acollides al programa rebran:

  • una prestació econòmica de la Generalitat per a cobrir les seves necessitats bàsiques, i
  • l’acompanyament o mentoria de part d’un grup de 3 a 5 mentors, els Grups d’Acollida, per a cada persona refugiada o grup familiar.

Les persones refugiades acollides al Programa són persones que han fugit del seu país perquè la seva integritat física i els seus drets humans hi són greument amenaçats, que en aquest moment no disposen de cap altre ajut i que estan compromeses a complir un Pla Individual d’Activitats per assolir la seva autonomia socioeconòmica.

Les persones mentores es comprometen a acompanyar les persones refugiades en l’aprenentatge de la nostra llengua, en la recerca de feina i en l’establiment de vincles amb les persones i entitats del seu municipi i comarca, dedicant-hi de 2 a 4 hores a la setmana durant un any.

Les persones que s’inscriguin com a mentor/a de persones refugiades han de formar, preferiblement, un grup amb un mínim de tres persones. És recomanable que aquestes persones es coneguin prèviament entre sí (per exemple: familiars, amics, companys de feina, etc) ja que treballaran juntes com a grup d'acollida.

Els grups d'acollida es comprometen a seguir una formació, a coordinar-se amb una de les entitats col·laboradores del Programa, a col·laborar amb el seu Ajuntament en el seguiment del Programa i, sobretot, a potenciar les capacitats de les persones refugiades a qui acompanyaran.
Necessitem persones empàtiques, amb empenta i il·lusió, amb habilitats de relacionar-se amb persones diferents, amb ganes d’escoltar, orientar i acompanyar les persones refugiades i, també, aprendre de la seva experiència.  
*
**
*

 
Adreça

*
*
*

*

home dona
*


Formació

*


Idiomes


Català
Castellà
Anglès
Francès
Àrab


EntitatsNo

*


*dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge


dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge


Grup d'acollidaNo

3 4 5Qüestionari* Els camps marcats amb asterisc són obligatoris. Assegureu-vos d'haver-los emplenat tots abans d'enviar el formulari.


1. Informació bàsica de protecció de dades del tractament “Actuacions

Responsable del tractament: Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Finalitat: La finalitat és la gestió de les dades de les persones que participen en activitats de format i finalitat diversos, organitzades per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Destinataris: Les dades no es cediran a tercers.
Drets de les persones interessades: Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la Direcció General D’Acció Cívica i Comunitària per correu postal (Passeig del Taulat, 266-270 08019 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a dgacc.tsf@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut). Més informació al web: http://treballiaferssocials.gencat.cat/protecciodades 

 

2. "BORSA DE VOLUNTARIS I INTERESSATS", titularitat de la FEDERACIO CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL amb la finalitat de realitzar la formació i selecció dels mentors/es dins del Programa català de Refugi. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a C/ GRASSOT 3, 2on, 08025 Barcelona.