• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Persones amb dependència

La protecció de les persones en situació de dependència, un col·lectiu de població cada cop més important a causa dels canvis demogràfics i socials, s'ha convertit en un repte ineludible per als poders públics, i el desenvolupament de polítiques per a la promoció de l'autonomia personal ha esdevingut una de les prioritats en matèria de política social tant a Catalunya com a la resta d'Europa.

En aquest sentit, l'entrada en vigor, el 2007, de la llei estatal coneguda popularment com Llei de la dependència va dotar el Sistema públic de serveis socials del marc normatiu necessari per regular l'atenció i les prestacions a aquest col·lectiu.

El Departament posa a l'abast informació i recursos que responen tots els dubtes en relació amb les situacions de dependència tant de la ciutadania com del personal cuidador o professionals del sector. També informa sobre les actuacions que duu a terme en aquest àmbit.