• Imprimeix

Recursos per a professionals

Aquest apartat recull informació i recursos d'interès per a aquells professionals de l'atenció social a persones amb dependència que intervenen en algun dels processos de gestió del nou sistema de protecció social de promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència.

 

Aquest col·lectiu de professionals inclou:

  • Professionals del treball social d'atenció primària social.
  • Professionals de salut i de treball social d'atenció primària de salut.
  • Responsables i professionals d'entitats de serveis socials del Sistema català de serveis socials (centres de dia, centres residencials...) i dels serveis sociosanitaris.
  • Entitats socials que agrupen persones i familiars de gent gran, persones amb discapacitat, salut mental...