• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Elaboració del PIA

Què és el PIA?

El Programa individual d'atenció (PIA) és l'instrument que utilitzen els serveis socials per determinar les modalitats d'intervenció més adequades a les necessitats de les persones d'entre els serveis i les prestacions econòmiques previstes pel seu grau de dependència.

El PIA incorpora la participació de la persona beneficiària i/o la família o les entitats tutelars que la representin.

Per confeccionar aquest programa, la persona professional té en compte l'estudi dels aspectes socials i de l'entorn de la persona sol·licitant, la capacitat econòmica, les preferències i necessitats, així com les disponibilitats de recursos a l'hora d'acordar els serveis o les prestacions més adients a la seva situació personal.

Data d'actualització:  24.08.2017