• Imprimeix

Formació bàsica per a la valoració de persones en situació de dependència

Tot seguit es poden trobar les activitats formatives adreçades a professionals dels àmbits de la salut i serveis socials ( titulats universitaris en medicina, psicologia, infermeria, treball social, teràpia ocupacional i fisioteràpia) per adquirir els coneixements i procediments bàsics per a l'aplicació dels barems per a l'avaluació de persones en situació de dependència que marca la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Per tal de poder exercir les funcions corresponents als Serveis de Valoració de la Dependència (SEVAD) és necessari haver aprovat l'activitat formativa corresponent. En aquest sentit, el Departament ha atorgat el Reconeixement de Formació d’Interès en Serveis Socials a les dues activitats adreçades a les persones professionals interessades en adquirir els coneixements per avaluar a persones en situació de dependència.

Si una persona està interessada en realitzar alguna d'aquestes activitats, s'ha de posar en contacte directament amb el centre que l'organitza.

 

 

Tècnic d'avaluació de la dependència

  • Curs organitzat per la Universitat de Lleida amb la col·laboració de Gestió de Serveis Sanitaris (GGS).
  • La preinscrició és del 21 de juliol a l’11 d’octubre.
  • Les dates del curs són del 15 d’octubre al 10 de desembre de 2016.

Formació bàsica per la qualificació dels professionals valoradors de la situació de dependència.

  • Curs organitzat per l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Aquest curs és semipresencial. S'inicia el 17 d’octubre i finalitza el 15 de desembre de 2016. 
  • Per més informació i inscripcions contactar amb Glòria Jurado Gómez: gloriajurado@euit.fdsll.cat 
Data d'actualització:  08.08.2016