• Imprimeix

Requisits específics per a la formació bàsica per a la qualificació de les persones valoradores de la situació de dependència

Les entitats interessades a organitzar cursos de formació per a persones valoradores de la situació de dependència hauran de complir diverses condicions pel que fa a les característiques de la formació i, a més, obtenir el reconeixement de formació d'interès en serveis socials atorgada pel Comitè d'Expertes i Experts en Formació del Departament que els permeti impartir-los.

Característiques de l'acció formativa

En la pàgina següent es poden trobar les característiques principals de la formació: els continguts, les hores de durada, les persones destinatàries, entitats que poden impartir els cursos i altres requisits.

Reconeixement de Formació d'Interès en Serveis Socials

Les entitats interessades a impartir la formació bàsica per a persones valoradores de la situació de dependència han de sol·licitar el reconeixement de Formació d'Interès en serveis socials del Departament.