• Imprimeix

Accessibilitat universal i autonomia personal

L'accessibilitat universal es pot entendre com el conjunt de característiques que fan possible que un entorn, bé, servei o mitjà sigui apte per al màxim nombre de persones en condicions de confort, seguretat i igualtat.

Un entorn dissenyat per a tothom suposa un benefici per al conjunt de la societat, atès que totes les persones són susceptibles de tenir limitacions o condicionants en algun moment de la vida. Alhora, esdevé un element fonamental per a la consecució d'una societat basada en la igualtat de drets i d'oportunitats; dota els ciutadans d'autonomia i els proporciona mitjans per desenvolupar una vida social i laboral activa.

En aquest apartat podeu accedir a informació relacionada amb les actuacions que el Departament promou en els àmbits de l'accessibilitat universal i l'autonomia personal.

Conceptes bàsics

Definicions de conceptes com accessibilitat, mobilitat, barreres arquitectòniques, barreres de la comunicació i autonomia personal.

Normativa relacionada amb accessibilitat

Recull de legislació autonòmica i estatal, normativa que la desenvolupa i criteris per a la seva interpretació i aplicació.

Centre per a l'Autonomia Personal Sírius

Servei que ofereix informació sobre tots els aspectes relacionats amb l'autonomia personal i l'accessibilitat de la gent gran i les persones amb discapacitat.

Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat

Òrgan de participació externa i de consulta que informa i assessora sobre qualsevol tema relacionat amb l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques i de comunicació. També fa el seguiment de les denúncies en relació amb les barreres arquitectòniques presentades a les diferents administracions públiques.

Serveis de suport a la mobilitat en el transport

Informació sobre la targeta d'aparcament i del servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.

Gossos d'assistència

Informació de la Llei que regula l'accés a l'entorn de les persones amb discapacitat usuàries de gossos d'assistència, aprovada pel Parlament de Catalunya el novembre del 2009, i del nou Registre de centres d'ensinistrament i de gossos d'assistència.

Més informació i contacte

Adreça, horari, telèfon i formulari per contactar amb els organismes relacionats amb l'accessibilitat universal i l'autonomia personal.