Programa d'ajudes d'atenció social a persones amb discapacitat (PUA)

Aquest programa té com a objecte facilitar els ajuts econòmics necessaris per al desenvolupament de l'autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries a fi de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la seva integració social.

Reconeixement de la situació de dependència

Les persones que tinguin reconeguda la situació de dependència poden optar a ajuts per finançar accions de millora de l'accessibilitat i la funcionalitat dels seus habitatges.

Subvencions a entitats per a programes de manteniment de serveis socials (convocatòria ordinaria)

Aquesta línia de subvenció té per objecte el suport al finançament de les actuacions anuals i plurianuals en matèria de serveis socials que portin a terme les entitats de serveis socials d’iniciativa social i les privades sense ànim de lucre.