Són gossos que han estat ensinistrats en un centre especialitzat i oficialment reconegut, per a donar servei i assistència a persones amb determinats tipus de discapacitat amb qui formaran una unitat de vinculació.

El 19 de novembre de 2009 el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la Llei de l'accés a l'entorn de les persones amb discapacitat usuàries de gossos d'assistència. Aquesta normativa suposa un pas endavant respecte a la Llei que regula l'accés a l'entorn de les persones amb disminució visual acompanyades de gossos pigall, ja que no només dóna cobertura a les persones usuàries d'aquest tipus de gossos, sinó també a totes aquelles persones amb discapacitat auditiva, física, autisme o determinades malalties que són assistides per altres gossos especialment ensinistrats per a guiar-les, ajudar-les en les tasques diàries o avisar-les de perill o d'atacs imminents. La nova llei garanteix l'accés als llocs, locals, establiments, allotjaments, transports i espais públics o d'ús públic a les persones amb discapacitat i els seus gossos d'assistència. També regula l'ensinistrament i cura d'aquest tipus de gossos, així com els centres encarregats de fer-ho.

Qui pot necessitar un gos d'assistència

Aquelles persones amb discapacitat visual, auditiva o física, o que pateixen trastorns de l'espectre autista, diabetis, epilèpsia o altres malalties reconegudes pel Departament, que vulguin tenir un gos d’assistència al seu costat.

Què és una unitat de vinculació

És la unitat formada per la persona usuària i el gos d'assistència que el centre d'ensinistrament ha instruït especialment per a ella i que li ha assignat per mitjà d'un contracte de cessió.

Requisits per acreditar un gos d'assistència

 • Estar ensinistrat per un centre d'ensinistrament reconegut pel Departament.
 • Estar ensinistrat específicament per cobrir necessitats concretes de la persona amb qui està vinculada.
 • Complir unes condicions higièniques i sanitàries estrictes.
 • Seguir les revisions veterinàries anuals i mantenir actualitzat el document sanitari i/o el passaport europeu.
 • Dur un microxip implantat que l'identifiqui electrònicament.
 • Tenir un aspecte saludable i net.

Identificació i unitats de vinculació

El gos d'assistència s'identifica mitjançant una xapa i una capa de color blau adaptada al cos. La unitat de vinculació, un cop inscrita al Registre, s'identifica mitjançant un carnet acreditatiu que expedeix el Departament on consten les dades de la persona usuària i les del gos.

Tipus de serveis que ofereixen

a. Gos guia o pigall: ensinistrat per guiar persones amb discapacitat visual o sordcegues.

b. Gos de servei: ensinistrat per prestar ajut a perso nes amb discapacitat física tant en l'entorn privat com en l'extern.

c. Gos de senyalització de sons: ensinistrat per avisar les persones sordes de diferents sons i indicar la font de procedència.

d. Gos d'avís: ensinistrat per donar una alerta mèdica en cas de crisi epilèptica, diabètica o altres tipus de malalties que es reconeguin.

e. Gos per a persones amb transtorns de l'espectre autista: ensinistrat per tenir cura de la integritat física d'una per sona amb trasntorns de l'espectre autista.

Llocs on poden accedir

 • Locals i establiments d'ús públic o d'atenció al públic, com restaurants, museus i espec tacles, siguin de titularitat pública o privada.
 • Allotjaments i altres establiments turístics.
 • Transports públics.
 • Rius, llacs i altres superfícies o masses d'aigua.
 • Platges, sempre que no estigui expressament prohibit per les ordenances municipals.
 • Espais naturals de protecció especial.
 • Lloc de treball.
 • Centres docents.

Llocs on no poden accedir

 • Zones on es manipulen aliments.
 • Espais sanitaris, com sales d'operacions, d'urgències o de cures intensives.
 • L'aigua de les piscines.
 • No es podrà exercir el dret d'accés quan el gos presenti signes evidents de malaltia i manca d'higiene, o quan es presenti una situació de risc imminent i greu per a la integritat física de la persona o de tercers.
Data d'actualització:  26.01.2017