Recull de legislació autonòmica i estatal, normativa que la desenvolupa i criteris per a la seva interpretació i aplicació.