Tot i que en aquests darrers anys el nivell de sensibilització de la ciutadania pel que fa a les dificultats de mobilitat de les persones amb discapacitat ha augmentat considerablement, avui dia encara no es pot parlar d'accessibilitat universal als mitjans de transport públic.

 

La targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda és el document que dóna dret a aturar o estacionar el vehicle que els transporta a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants, d'acord amb el que estableixin les ordenances municipals de la localitat corresponent i s’ha de sol·licitar al municipi corresponent.

 

 

En aquest apartat podeu trobar la següent informació: