• Imprimeix

Targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda

La targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda és el document que dóna dret a aturar o estacionar el vehicle que els transporta a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants, d'acord amb el que estableixin les ordenances municipals de la localitat corresponent.

Hi ha tres modalitats:

  • Targeta per a persones conductores
  • Targeta per a persones no conductores
  • Targeta per a transport col·lectiu

Tant la informació a les persones com la concessió de les targetes corresponen a l'ajuntament o ens local on estigui empadronada la persona sol·licitant.

Els ens que fan aquesta concessió es poden adreçar l’Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i la Supressió de Barreres Arquitectòniques per sol·licitar assessorament.

Informació relacionada

Data d'actualització:  02.01.2017