• Imprimeix

Servei de transport adaptat

Aquest servei proporciona un sistema de transport adaptat al grau de necessitat de suport de les persones amb discapacitat que no poden accedir al sistema ordinari de transports. L'objectiu és facilitar-los l'accés als serveis socials d'atenció especialitzada i a aquells altres que permetin garantir la seva integració.

 

Els usuaris o usuàries que vulguin beneficiar-se del servei transport adaptat han de posar-se en contacte amb els serveis socials bàsics per a sol·licitar-lo.

 

En el cas d'una persona usuària atesa en un servei social especialitzat, també ho pot fer directament el treballador o treballadora social del centre.

 

Cada ens local organitza i gestiona el servei, ja que actualment no hi ha un procediment protocol·litzat concret.

Normativa

  • Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s'aprova la refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20 d'abril, en matèria d'assistència i serveis socials.
  • Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema català de serveis socials.
  • Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema català de serveis socials.
Data d'actualització:  28.07.2014